x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Mittwoch, 26. September 2018 14:36

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Deathknight1046.00
class 2 Druide
Muckmúck2270.00
Zya1246.00
Apotamkin268.00
class 3 Jäger
Estrada1291.00
Amazía1138.00
Lumbartus0.00
class 4 Magier
Stoffis549.00
class 5 Paladin
Dragongîrl1191.00
Derrion1156.00
Môbs692.00
Kèlsang510.00
class 6 Priester
Serathos2174.00
class 7 Schurke
Ango1575.00
Belpherus0.00
class 8 Schamane
Arnoos0.00
Jazz0.00
class 9 Hexenmeister
Akatesh2365.00
class 10 Krieger
Aphroditê2118.00
Torkal757.00
class 11 Mönch
Juiro1730.00
class 12 Dämonenjäger
Jnora1079.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Antorus NHC/HC Antorus Mythic Grabmal Mythic Grabmal des Sageras Raids (60 Tage) Letzter Raid ausger. Gegenstandst.
1
Zya 110 Member class 2 Druide Main 1246.00 476.00 0.00 512.00 0% (0/0) 02.05.18 362
2
Torkal 110 Initiate class 10 Krieger Main 757.00 963.00 0.00 0.00 0% (0/0) 18.04.18 353
3
Stoffis 110 Member class 4 Magier Main 549.00 140.00 420.00 547.00 0% (0/0) 10.01.18 364
4
Serathos 110 Member class 6 Priester Main 2174.00 1268.00 340.00 210.00 0% (0/0) 04.04.18 360
5
Môbs 110 Member class 5 Paladin Main 692.00 2016.00 260.00 296.00 0% (0/0) 09.05.18 353
6
Muckmúck 120 Member class 2 Druide Main 2270.00 1816.00 60.00 1335.00 0% (0/0) 09.05.18 340
7
Lumbartus 0 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 356
8
Kèlsang 120 Initiate class 5 Paladin Main 510.00 408.00 0.00 0.00 0% (0/0) 26.02.18 362
9
Juiro 120 Member class 11 Mönch Main 1730.00 2367.00 60.00 1703.00 0% (0/0) 09.05.18 352
10
Jnora 110 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 1079.00 994.00 0.00 571.00 0% (0/0) 30.04.18 362
11
Jazz 110 Member class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 360
12
Estrada 110 Member class 3 Jäger Main 1291.00 676.00 598.00 898.00 0% (0/0) 09.05.18 355
13
Dragongîrl 110 Member class 5 Paladin Main 1191.00 1126.00 897.00 1285.00 0% (0/0) 09.05.18 353
14
Derrion 110 Member class 5 Paladin Main 1156.00 1084.00 60.00 581.00 0% (0/0) 18.04.18 367
15
Deathknight 110 Member class 1 Todesritter Main 1046.00 1733.00 0.00 247.00 0% (0/0) 04.04.18 361
16
Belpherus 0 Initiate class 7 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
17
Arnoos 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 348
18
Apotamkin 120 Initiate class 2 Druide Main 268.00 160.00 0.00 0.00 0% (0/0) 02.05.18 360
19
Aphroditê 110 Officer class 10 Krieger Main 2118.00 1922.00 1419.00 2003.00 0% (0/0) 09.05.18 359
20
Ango 110 Member class 7 Schurke Main 1575.00 1647.00 627.00 891.00 0% (0/0) 09.05.18 329
21
Amazía 110 Member class 3 Jäger Main 1138.00 1364.00 40.00 557.00 0% (0/0) 18.04.18 370
22
Akatesh 110 Member class 9 Hexenmeister Main 2365.00 1299.00 1059.00 1715.00 0% (0/0) 09.05.18 357
... 22 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen